Ca:players.bin

From X-Moto
Jump to: navigation, search

English - Español

Aquest arxiu, en Windows el trobaràs en el directori d'instal·lació, i en sistemes Unix en ~/.xmoto, conté informació sobre els perfiles dels jugadors i les seus rècord associats. Originalment també te suport per als nivells "Saltats" com l'Elasto Mania, així que hi ha certa informació que no s'utilitza. Es un arxiu binari, a continuació tens una descripció del seu format.

Format

2 bytes: 0x0012 (VERSION)   # indica la versió del format de l'arxiu, ha sigut 0x0012 des de
               # Xmoto versió 0.1.9
4 bytes     (NUMPROFILES) # numero de perfils de jugadors, little-endian integer

A això li segueix una entrada per a cada perfil d'usuari:

STRING     (PLAYERNAME) # nom del jugador (mira a continuació)
4 bytes     (COMPLETED)  # numero de nivells completats, little-endian integer
4 bytes     (SKIPPED)   # numero de nivells saltats, little-endian integer

Per a cada nivell completat:

STRING     (COMPLEVEL)  # ID del nivell completat 

Per a cada nivell saltat:

STRING     (SKIPLEVEL)  # ID del nivell saltat

Aleshores hi ha moltes entrades, cada una descriu una entrada en la taula de millors temps:

STRING     (LEVEL)    # ID del nivell al qual fa referència l'entrada
STRING     (REPLAY)   # nom de la repetició (no s'utilitza per a res)
STRING     (TIMESTAMP)  # Hora de Data del millor temps
4 bytes     (TIME)    # Temps total en segons, little-endian float

Si la cadena de l'ID d'un nivell te longitud cero, no hi hauran mes entrades següents. A això seguiria el següent perfil de jugador, i continuaria.

Les cadenes estan emmagatzemades en forma similar al Pascal (no es que m'agradi el llenguatge sinó que m'agrada la forma en la qual s'emmagatzemen les cadenes :P), on el primer byte indica la longitud de la cadena, seguit de la cadena en concret. Fixa't que no hi ha cap marca \0 per senyalar el final de la cadena. I si, això significa que no pot ser mes llarga de 255 caràcters.

Mira't També