No:Kompilere i Unix (som GNU/Linux)

From X-Moto
Jump to: navigation, search

English - Deutsch - Català - Español

Vanlig fremgangsmåte

Få tak i kildekodene

Du finner kildekodene på http://xmoto.free.fr/index.php?page=news.

Ekstrakter filene

tar zxf xmoto-x.y.z-src.tar.gz
cd xmoto-x.y.z

Kompiler

./configure [--prefix=/path_to_install]
make

Installer

make install

Vanlige feil

Har du installert en kompilerer?

Er du sikker på at du har alle de nødvendige bibliotekene?