No:Kompilere fra CVS

From X-Moto
Jump to: navigation, search

English - Català - Español

CVS ?

X-Moto bruker CVS for utvikling av spillet. Med CVS-filer har du tilgang til helt nye funksjoner og... helt nye bugs. Bruk dem kun om du vet hva du gjør.

Du bør vite at filer fra CVS ikke alltid skal kompileres!

Wikipedia - CVS Sourceforge - X-Moto - CVS

Last ned de nyeste filene med CVS

For første gang, last ned alle filene under "xmoto/":

# cvs -z3 -d:pserver:anonymous@xmoto.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/xmoto co -P xmoto

Hvordan oppdatere filene

Hvis du allerede har lastet ned CVS-filene, kan du oppdatere dem med denne kommandoen:

# cvs -z3 -d:pserver:anonymous@xmoto.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/xmoto -q update -d

Kompileringen

Du trenger:

 • Nyeste versjon av gcc og g++
 • SDL development bibliotek og headere
 • OpenGL development bibliotek og headere
 • SDL_mixer med headere
 • libjpeg med headere
 • libpng med headere
 • zlib med headere
 • libbzip2 med headere
 • liblua50 med headere
 • liblualib50 med headere
 • libode0 med headere
 • libcurl3 med headere
 • automake >= 1.9

Dette er de nåværende nødvendighetene. Senere vil du muligens trenge flere ting, ettersom flere funksjoner blir lagt til i spillet.

Ok, jeg er klar!

$ cd xmoto
$ sh ./bootstrap
$ ./configure
$ make
# make install

Nå kan du starte X-Moto med "./xmoto". Hvis hu hoppet over steget # make install, vil du kunne kjøre spillet med $ (cd bin; ../xmoto).

Hvis sh ./bootstrap feilet må du endre ./bootstrap-filen manuelt:

aclocal -I config $ACLOCAL_FLAGS\
&& automake --gnu --add-missing --copy \

så den ser slik ut:

aclocal-1.9 -I config $ACLOCAL_FLAGS\
&& automake-1.9 --gnu --add-missing --copy \

Funker det ikke?

Prøv å finn ut hvor feilen ligger, og se om du finner løsningen selv; filene på CVS er ikke støttet av utviklingsteamet.

TODO

Denne siden er for Linux, skriv den for andre OS også. Kanskje bedre forklaringer?