No:Hvordan bruke joystick

From X-Moto
Jump to: navigation, search

English - Català - Español

X-Moto støtter bruk av joystick, men det er foreløpig kun på eksperimentstadiet, så du må redigere filen config.dat for å få konfigurert det.

  • Endre variablen ControllerMode1 til Joystick1.
  • Hvis du har koblet til mer enn en joystick, sett JoyIdx1 til nummeret på joysticken, 0 er den første. Hvis du ikke vet hvilket nummer det er, så må du nok bare prøve og feile.
  • Start spillet. En av knappene på joysticken skifter retning på sykkelen, du akselererer ved å dytte spaken framover, og du bremser ved å dytte den bakover. Rotasjon er venstre og høyre knapp.

Hvis kontrollen er unøyaktig eller hvis den reagerer for fort/sakte, må du endre på noen instillinger. Sett JoyPrimAxisMax1 til en lavere verdi for å øke reaksjonen med akselerasjonen, eller JoyPrimAxisMin1 til en høyere verdi for å gjøre det samme med bremsing. Hvis det føles som om sykkelen bremser litt hele tiden, selv om du ikke gjør noe, sett JoyPrimAxisLL1 til en lavere verdi. JoyPrimAxisUL1 gjør det samme for akselerasjonen, men sett en høyere verdi istedet for å oppnå samme effekten.

Det samme kan bli gjort for venstre/høyre rotasjon, men her kalles variablene JoySecAxis*1 istedet.