No:Bidrag

From X-Moto
Jump to: navigation, search

English - Deutsch - Català - Español

  • Du kan legge til informasjon om X-Moto i denne wiki-en.
  • Du kan oversette spillets nettsted eller deler av wiki-en til ditt språk.
  • Du kan lage en ny bane til X-Moto.
  • Du kan lage ett nytt tema til X-Moto.
  • Hvis du har kunnskaper om C++, kan du lage en patch for en ny funksjon du ønsker.

For mer informasjon, kontakt oss på irc.