Ca:Private Rooms

From X-Moto
Jump to: navigation, search

English - Español - Deutsch - Norsk

La versió actual del X-Moto no permet una configuració normal de les sales privades; de totes maneres, això es possible. Un cop configurat, els rècords de la teva sala seran mostrats en comptes dels records mundials i el fantasma serà el millor de la sala (si selecciones "ghost is the highscore of the room" en el menú d'opcions).

Segueix els següents passos per utilitzar les sales privades en X-Moto:

  • Edita config.dat (en ~/.xmoto a Unix, o en el directori d'instal·lació a Windows)
  • Fes les següents modificacions:
Reemplaça
<var name="WebHighscoresURL" value="http://xmoto.free.fr/highscores.xml"/>
per
<var name="WebHighscoresURL" value="http://xmoto.free.fr/rooms/highscores_X.xml"/>
on X es el numero de la teva sala.

El numero de la teva sala es mostra al costat de la pestanya de connexió en la pagina del X-Moto [1].