Ca:Compilacio SVN

From X-Moto
Jump to: navigation, search

English - Español - Norsk

SVN ?

X-Moto utilitza SVN per desenvolupar el joc. Amb els arxius SVN, tens accés a les noves característiques ii.. als nous errors. Utilitza'ls nomes en el cas de que sàpigues el que estàs fent. Si no, simplement descarrega't la versió estable des de la página principal http://xmoto.sf.net

Has de saber que el codi font descarregat des de SVN a vegades pot no ésser compilat !

[1]

Descarrega els darrers arxius amb SVN

El primer cop, descarrega tots els arxius en "xmoto/" :

svn co svn://svn.tuxfamily.org/svnroot/xmoto/xmoto/trunk xmoto

o si ets un programador

svn co svn+ssh://$USER@svn.tuxfamily.org/svnroot/xmoto/xmoto/trunk xmoto

(pots enviar la teves claus ssh publiques per al root del teu compte ftp a ftp://$USER@ftp.tuxfamily.org/ en un arxiu anomenat ssh_keys )

Fixa't que n'hi han un munt de clients grafics per utilitzar l'svn en cas de que tinguis por a la consola

Actualitzar els arxius

Si ja has descarregat tots els arxius necessaris anteriorment, pots actualitzar-lo amb aquesta ordre :

# svn update

Accés Web

http://viewvc.tuxfamily.org/svn_xmoto_xmoto

Notificació via RSS

http://svnweb.tuxfamily.org/rss.php?repname=xmoto+%28xmoto%29&path=%2F&rev=0&sc=0&isdir=1

Compilar

Dependències

Per compilar l'X-Moto has de tenir :

 • Darrer gcc i g++
 • SDL llibreries i capçaleres de desenvolupament
 • OpenGL llibreries i capçaleres de desenvolupament
 • SDL_mixer amb capçaleres
 • libjpeg amb capçaleres
 • libpng amb capçaleres
 • zlib amb capçaleres
 • libbzip2 amb capçaleres
 • liblua50 amb capçaleres
 • liblualib50 amb capçaleres
 • libode0 amb capçaleres
 • libcurl3 amb capçaleres
 • automake >= 1.9

Peró amb les noves característiques, es poden requerir noves dependències.

Fet! Puc compilar-lo !

$ cd xmoto
$ sh ./bootstrap
$ ./configure
$ make
# make install

Ara, pots arrencar l'X-Moto amb "./xmoto". Si no fas el pas de # make install, pots arrencar el joc amb $ (cd bin; ../xmoto)

Si sh ./bootstrap falla, has de editar l'arxiu ./bootstrap manualment:

aclocal -I config $ACLOCAL_FLAGS\
&& automake --gnu --add-missing --copy \

per a que s'assembli a:

aclocal-1.9 -I config $ACLOCAL_FLAGS\
&& automake-1.9 --gnu --add-missing --copy \

No funciona ?

Troba'ns al IRC.