Ca:Altres Metodes

From X-Moto
Jump to: navigation, search

English - Deutsch - Español

Si per exemple, utilitzes una propietat que requereix l'xmoto >= 0.2.1, has de modificar l'etiqueta del nivell per a que quedi així :

<level id="myid" rversion="0.2.1">

Propietats del Nivell

<info>
<name>Level name</name>
<description></description>
<author></author>
<date></date>
<sky zoom="0.1" offset="0.1"
color_r="255" color_g="255" color_b="255" color_a="0"
drifted="true" driftZoom="1.0"
driftColor_r="255" driftColor_g="255" driftColor_b="0" driftColor_a="0">Space</sky>
<border texture="Bricks" />
</info>
 • sky : diferents propietats per canviar l'estil del cel (efectes de colors, ...) [requereix xmoto >= 0.2.5]
  • zoom : size of the texture
  • offset : offset with the sky when moving the bike
  • color_r color_g color_b color_a : red, green, blue and alpha color apply to the texture
  • drifted : set the drifted effect activated
  • driftZoom : size of the drift texture
  • driftColor_r, driftColor_g, driftColor_b, driftColor_a : color apply to the drift texture
 • border : contorn del nivell [requereix xmoto >= 0.2.5]

Exemple

<sky color_r="150" color_g="100" color_b="50" zoom="3.0">sky1</sky> SkyAtmosphere.jpg

Propietats d'un Bloc

<block id="Block1">
	<physics grip="1.0"/>
	<position x="-0.333333" y="-5.666667" dynamic="true"/>
	<usetexture id="default"/>
	<vertex x="-7.666667" y="0.666667"/>
	<vertex x="7.333333" y="2.666667"/>
	<vertex x="0.333333" y="-3.333333"/>
</block>
totes les propietats no son obligatòries, es donaran els valos per defecte si hi manquen.
 • id : identificador del bloc ; permet canviar el bloc via l'script
 • position : posició inicial del bloc
 • dynamic : permet a aquest bloc moure's per mitja d'un script, si el seu valor es true
 • grip : fricció del bloc ; permet simular gel [necessita xmoto >= 0.2.1]
 • usetexture : textura aplicada al bloc

Propietats d'una Figura

<entity id="Strawberry2" typeid="Strawberry">
 <size r="0.2" width="0.5" height="0.5"/>
 <position x="42" y="0.5"/>
</entity>
totes les propietats no son obligatòries, es donaran els valos per defecte si hi manquen.
 • id : identificador de la figura ; permet canviar el bloc via l'script
 • typeid : tipus de figura
 • r : radi del cercle de col·lisió
 • width : amplada de l'imatge [requereix xmoto >= 0.2.1]
 • height : alçada de l'imatge [requereix xmoto >= 0.2.1]
 • x : posició x del centre
 • y : posició y del centre